Original forms :

Canada, India and Dominican republic : 11 side : hendecagon

Madagascar, United Kingdom : 7 sides : heptagon

France : 22 sides : icosikaidigone

Sri Lanka :  "Lace" : 8

India :"Lace" : 12

Back